محل تبلیغات شما

وب سایت شخصی حسین باقریتمدن و تکنولوژی جدید، یکی از عوامل مهم غفلت آدمیان از اصلی ترین ساحت وجودی خود، یعنی روح ملکوتی و در نتیجه فروپاشی بنیاد های اخلاق و معنویت در جهان معاصر بوده است. ناتوانی تمدن صنعتی در برآوردن نیاز های معنوی و ارزشی انسان معاصر و در نتیجه ظهور بحران ها و بن بست های بغرنج در فضای ذهن زندگی آدمیان، سبب شده است تا بار دیگر، دل های مضطرب، متوجه وسیله ای شود، تا انسان دورافتاده از اصالت های خویش را از گرداب وحشتناک کنونی نجات داده و به ساحل امن سعادت رهنمون شود. در این میان آنچه سخت نگران کننده و هشدار دهنده است، سر بر آوردن کیش ها و مسلک ها و فرقه های عرفانی گوناگونی است که در قالب ها و مدل های رنگارنگ و جذابی عرضه می شود؛ در حالی که هیچ بهره ای از چشمه سار حقیقت به مخاطبان کمال جوی خود تقدیم نمی کنند.

آخرین جستجو ها

سرگرمی و تفریح تجربه های شخصی من هیبت انجام پروژه های برنامه نویسی Daniel's blog barnisefi مجنون sduchorigi Jennifer's notes ThE DarK